Publicēta: 18:07 15. septembris, 2023

Nodarbināto skaits un vidējā alga ūdens apgādē, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā