Publicēta: 10:48 12. maijs, 2022

Būvdarbu eksports un imports, miljonos eiro