Publicēta: 15:35 18. marts, 2024

Nodarbināto skaits un vidējā alga lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā strādājošajiem