Publicēta: 15:09 15. septembris, 2022

Nodarbināto skaits un vidējā alga lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā strādājošajiem