Publicēta: 10:04 17. novembris, 2023

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms (faktiskās cenas)