Publicēta: 14:54 10. maijs, 2024

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms (faktiskās cenas)