Publicēta: 13:49 27. novembris, 2023

Datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistītu darbību uzņēmējdarbības finanšu rādītāji