Publicēta: 13:35 5. jūlijs, 2024

VVD: Atkritumu poligonos joprojām apglabā ap pusi no atkritumiem

Rīga, 5.jūl., LETA. Atkritumu poligonos joprojām apglabā 47,8% no pieņemtajiem atkritumiem, liecina Valsts vides dienests (VVD) atkritumu poligonu pārbaužu rezultāti.

Kā aģentūru LETA informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska, pērn VVD veica vienotas pārbaudes visos desmit cieto sadzīves atkritumu poligonos Latvijā. Pēc pārbaudēm identificēti vairāki problēmjautājumi poligonu darbībā, par kuriem sāktas pārrunas ar visiem poligoniem, reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas centriem un pašvaldībām, lai tos risinātu un vienotos par turpmākām rīcībām, mazinot poligonu radīto ietekmi uz vidi un nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu.

VVD Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs atgādina, ka, ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) un Latvijas nospraustos vides mērķus, veicot sadzīves atkritumu poligonu pārbaudes, VVD konstatēja vairākas nepilnības, kas var kavēt vai liegt Latvijai sasniegt ES noteiktos mērķus. Poligonos joprojām apglabā lielu daļu no nodotajiem atkritumiem.

"Saprotams, ka iedzīvotāju paradumu maiņa prasa laiku, atkritumu šķirošanas tendences uzlabojas, tomēr jāņem vērā, ka arī nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu nepieciešams nodrošināt pēc iespējas videi draudzīgākā veidā," paudis Treijs.

Poligonu pārbaužu rezultāti iezīmē situāciju, ka pašlaik poligonos nonāk un tiek apglabāts ievērojams daudzums iepakojuma materiāla, kas būtu derīgs otrreizējai pārstrādei, tas norāda uz nepieciešamību pilnveidot atkritumu dalītās vākšanas sistēmu un veikt efektīvāku atkritumu šķirošanu, vērtē VVD.

To apliecina arī ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu sniegtie dati, proti, izlietotais iepakojums tiek savākts minimālos apjomos. Pērn izlietotais iepakojums tika savākts 71,14% apmērā no tirgū laistā apjoma, kas izpilda normatīvo aktu prasības 67% attiecīgi tik, cik nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai, un pārējais apjoms lielākoties nonāk poligonos. Atkritumu nonākšana poligonā ir sekas nepietiekamai atkritumu šķirošanai.

Vienlaikus poligonu pārbaudēs iezīmējušās nepilnības saistībā ar tehniskā komposta izmantošanu, infiltrāta apsaimniekošanu, virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa veikšanu, datu kvalitāti.

Jalinska atgādina, ka VVD galvenais mērķis poligonu uzraudzībā ir nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā. Tādēļ, sākot ar 2023.gadu, VVD pilnvērtīgi ieviesis vienotu pieeju poligonu pārbaužu veikšanai un atļauju kontrolē visās VVD reģionālajās vides pārvaldēs. Vienlaikus VVD turpina pilnveidot veikto pārbaužu kvalitāti un efektivitāti, uzraudzīt progresu poligonu darbībā un uzdoto pienākumu izpildē, lai preventīvi novērstu pārkāpumus.

  • LETA