Publicēta: 12:59 6. jūnijs, 2024

Iedzīvotāju īpatsvars līdz darba spējas, darba spējas un virs darba spējas vecuma grupās