Publicēta: 15:10 15. septembris, 2022

Nodarbināto skaits un vidējā alga ūdens apgādē, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā