Publicēta: 16:22 30. maijs, 2024

Nodarbināto skaits un vidējā alga ūdens apgādē, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā