Publicēta: 13:29 28. jūnijs, 2022

Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām