Publicēta: 14:50 20. marts, 2024

Meža nozares produkcijas eksports, imports un procentuālās izmaiņas pret iepriekšējo gadu (no gada sākuma)