Publicēta: 15:17 13. septembris, 2023

Meža nozares produkcijas eksports, imports un procentuālās izmaiņas pret iepriekšējo gadu (no gada sākuma)