Publicēta: 13:25 7. jūnijs, 2019

Konkursa rezultāti: Elektroietaišu un energoefektīvu apgaismojuma sistēmu ražotnes aprīkojuma piegāde; Lote Nr.1 “Datortehnika un programmnodrošinājums” - Pārtraukts

Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 07/06/2019

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AFFIX"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403039480

Adrese

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi, 2 - 4, Latvija, LV-4631

Tālruņa numurs(-i)

+37128648288

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Pēteris Čeirs, +371 28648288; affixsia@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Elektroietaišu un energoefektīvu apgaismojuma sistēmu ražotnes aprīkojuma piegāde; Lote Nr.1 "Datortehnika un programmnodrošinājums" (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1).

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/02/2019

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "INSTRO" 40003466205 Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011 Latvija
SIA "BALTIJAS ELEKTRO SABIEDRĪBA" 40003172209 Krustpils iela 38a, Rīga, LV-1057 Latvija
SIA "BALTIC TOOLS" 40103223588 Stabu iela 80A - 14, Rīga, LV-1009 Latvija

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Nolemts izsludināt jaunu iepirkuma procedūru.

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums Nr.AFFIX/2019/01/ELFLA "Elektroietaišu un energoefektīvu apgaismojuma sistēmu ražotnes aprīkojuma piegāde".; Projekta iesniegums Nr. 18-01-A00641-000147 "Elektroietaišu un energoefektīvu apgaismojuma sistēmu ražotnes izveide un mežizstrādes un lauksaimniecības produktu transportēšanas un pārkraušanas pakalpojumu sniegšana".

7.  Pievienotie dokumenti

  • Iepirkumu uzraudzības birojs