Publicēta: 14:04 1. augusts, 2019

KP: Zemā patērētāju mobilitāte neveicina banku konkurenci cīņā par jauniem klientiem

Rīga, 1.aug., LETA. Zemā patērētāju mobilitāte neveicina banku konkurenci cīņā par jauniem klientiem, aģentūrai LETA pavēstīja Konkurences padomes (KP) Komunikācijas nodaļas vadītāja Paula Vilsone, atsaucoties uz banku klientu mobilitātes tirgus uzraudzībā konstatēto.

Viņa norādīja, ka vairums Latvijas patērētāju bankas nomaiņu uzskata par dārgu, sarežģītu un laikietilpīgu procedūru un tāpēc nemeklē cenas un kvalitātes ziņā pievilcīgākus piedāvājumus. Savukārt zemā patērētāju mobilitāte neveicina banku savstarpējo konkurenci cīņā par jauniem klientiem.

KP uzraudzības laikā veiktajā iedzīvotāju aptaujā vairāk nekā puse jeb 52% no 500 respondentiem atzinuši, ka uztur kontus vairākās bankās un nevēlas veikt nepieciešamās darbības, lai pilnībā pārslēgtos starp bankām. Savukārt 26% respondentu pēdējo piecu gadu laikā ir mainījuši banku, kurā izmanto ikdienas pakalpojumus. Vienlaikus arī uzraudzībā pētīto banku klientu skaita izmaiņu dinamika pa gadiem neliecina par būtisku patērētāju aktivitāti bankas pakalpojumu sniedzēja maiņā, norādīja KP.

Aptaujā respondenti norādījuši, ka, apsverot bankas maiņu, tie par būtiskākajiem šķēršļiem uzskata kredītu esamību, pārslēgšanās izmaksas, banku piedāvātos īpašos piedāvājumus, filiāļu un bankomātu fizisko pieejamību, kā arī laiku, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus. KP guvusi apstiprinājumu, ka pakalpojumu sniedzēja maiņu aktīvāk veic klienti, kuriem nav ilgtermiņa saistību ar banku. Analizējot banku kredītu standartlīgumus, KP nav konstatējusi tiešus klientu mobilitāti kavējošus noteikumus.

KP norādīja, ka aptaujātie klienti atzina, ka noslēgto ilgtermiņa kredītlīgumu gadījumā pārslēgšanos uz citu banku var kavēt noteikumi par likmēm un papildu pakalpojumiem, par kuriem tiek panākta vienošanās individuāli ar klientiem, piemēram, par uzkrājumiem trešajā pensiju līmenī.

Tāpat KP pārliecinājusies, ka pakalpojumu komplektu iegāde, īpaši ilgtermiņa saistību gadījumā, var apgrūtināt ātru un vieglu klientu pāreju uz citu banku. Turklāt komplekti starp bankām atšķiras, un tie var būt individualizēti, kā rezultātā patērētājiem var nebūt pilnīgas izpratnes par patiesajām katra pakalpojuma izmaksām.

Vilsone norādīja, ka ieguvumu aprēķināšanu bankas nomaiņas gadījumā apgrūtina arī informācijas trūkums par izmaksām saistībā ar citiem pakalpojumiem. Veicot aprēķinus, KP secinājusi, ka, klientam bez kredītsaistībām pārslēdzoties uz izmaksu ziņā lētāku banku, maksa par minimālajiem pakalpojumiem - norēķinu kontu, internetbanku, debetkarti un pārskaitījumiem eiro valūtā - gadā samazinātos par līdz pat 38,5%.

"KP ieskatā, bankām būtu jānodrošina klientiem iespēja noskaidrot gan kopējo maksājumu apmēru par izmantotajiem pakalpojumiem, gan arī detalizētu informāciju par konkrētiem pakalpojumiem, piemēram, nodrošinot aprēķināšanas iespēju internetbankā vai sniedzot šādu informāciju pēc klienta pieprasījuma," piebilda Vilsone.

KP norādīja, ka Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā kopš 2009.gada pastāv vienotie principi, kas atvieglo klientu maksājumu attiecību pārcelšanas procedūru. Tajā pašā laikā KP konstatējusi, ka bankas nepopularizē klientu iespēju atvieglotā kārtībā mainīt pakalpojumu sniedzēju. "Tas ir viens no iemesliem, kādēļ klienti uzskata, ka bankas nomaiņa ir sarežģīts process, un tāpēc izvēlas šādu darbību neveikt. Lai veicinātu patērētāju mobilitāti un konkurenci starp bankām, KP aicina Finanšu nozares asociāciju un bankas izglītot sabiedrību un popularizēt atviegloto kontu maiņas procedūru, kā arī ieguvumus no tās," pauda Vilsone.

Starp mobilitāti kavējošiem faktoriem banku klienti minējuši laiku, ko nepieciešams patērēt bankas maiņas gadījumā. KP atzīmēja, ka aizvien vairāk rodas dažādas iespējas, kā klientu droši identificēt arī attālināti, tomēr pastāvošie noteikumi ierobežo šādu iespēju izmantošanu. Lai to mainītu un attiecīgi mazinātu nepieciešamos resursus bankas maiņas gadījumā, KP rosina Finanšu un kapitāla tirgus komisijai aktualizēt normatīvus. Tāpat būtu nepieciešams paplašināt arī kontu nomaiņas iespējas klientiem, kuriem ir kredītsaistības, tostarp jaunajai bankai uzņemoties aktīvāku lomu klienta pārejas nosacījumu skaņošanā ar līdzšinējo kredītiestādi.

Tāpat, KP ieskatā, mobilitāti veicinātu iespēja klientiem bankas nomaiņas gadījumā saglabāt esošo konta numuru, līdzīgi kā tas ir ar mobilo sakaru operatoru maiņu. Šāda kārtība mazinātu neērtības un ietaupītu laiku, kas nepieciešams, aktualizējot informāciju par bankas konta maiņu, piemēram, darba devējam.

KP norādīja, ka patērētāju mobilitāte ir nozīmīgs konkurences elements, kas var ietekmēt gan kredītiestāžu piedāvāto pakalpojumu klāstu, gan cenas, un aicina patērētājus būt prasīgākiem un aktīvākiem, izvēloties sev piemērotāko bankas pakalpojumu sniedzēju.

Banku klientu mobilitātes tirgus uzraudzību KP sāka 2017.gadā, un tās mērķis bija noskaidrot banku klientiem būtiskākos mobilitāti ietekmējošos faktorus, un izvērtēt to ietekmi uz klientu vēlmi mainīt bankas pakalpojumu sniedzēju.

  • LETA