Publicēta: 10:06 17. aprīlis, 2018

Pērn palielinājies PTAC saņemto sūdzību skaits finanšu pakalpojumu jomā

Rīga, 17.apr., LETA. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) pērn būtiski ir palielinājies saņemto sūdzību skaits finanšu pakalpojumu jomā - 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu sūdzību skaits ir pieaudzis par 44,16%, aģentūru LETA informēja PTAC.

Patērētāji 138 gadījumos sūdzējušies par parādu atgūšanu, 76 gadījumos par kreditēšanas jomu, 25 gadījumos par apdrošināšanas jomu, savukārt 45 gadījumos par citiem finanšu pakalpojumiem - maksājumu pakalpojumi, galvojuma līgumi, operatīvais līzings (noma) un citiem.

2017.gadā (PTAC) kopā saņemtas 390 rakstveida sūdzības vai iesniegumi, no tām 284 gadījumos PTAC vērsušies patērētāji, 81 gadījumā juridiskas personas un 25 gadījumos valsts institūcijas, tajā skaitā ārvalstu.

2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu bija ievērojami samazinājies patērētāju iesniegto sūdzību skaits par visām jomām - 282 sūdzības 2015.gadā un 197 sūdzības 2016.gadā, bet 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu sūdzības turpināja samazināties tikai par kreditēšanu (par 13,64%), kamēr būtiski palielinājās par parādu piedziņu (par 91,67%), apdrošināšanu (par 66,67%) un citiem finanšu pakalpojumiem (nedaudz vairāk kā divas reizes). Sūdzību skaita pieaugums lielā mērā saistīts ar negodīgām parādu atgūšanas darbībām piespiedu zemes nomas jautājumos, skaidroja PTAC.

Apvienojoties AS "DNB Bankai" un "Nordea Bank" Latvijas filiālei tika izveidota "Luminor Bank". Summējot patērētāju sūdzību skaitu par visiem trim komersantiem, apvienotais banku veidojums izvirzījies līderos sūdzību skaita ziņā starp kredītiestādēm - 10 sūdzības. Sūdzību skaits par AS "Swedbank" 2017.gadā ir saglabājies 2016.gada līmenī - septiņas, savukārt trešajā vietā saņemto sūdzību skaita ziņā ir banka "Citadele".

Attiecībā uz nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 2017.gadā no jauna līderos izvirzījušies ātro kredītu sniedzēji. Par lielāko tirgus dalībnieku AS "4finance", kas darbojas ar preču zīmi "smscredit.lv", un ar to saistītajiem uzņēmumiem SIA "Ondo" un SIA "Vivus" par katru 2017.gadā saņemtas piecas patērētāju sūdzības. Iepriekš minētajām sabiedrībām ar piecām sūdzībām 2017.gadā pievienojusies arī SIA "Incredit Group", par kuru iepriekš - 2016.gadā bija saņemta tikai viena sūdzība.

Starp parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem līderis patērētāju sūdzību skaita ziņā 2017.gadā bija SIA "Vienotais norēķinu centrs" - 40 sūdzības, otrajā vietā atstājot SIA "Julianus inkasso Latvija" - 24 sūdzības, trešie SIA "Paus konsults" - 20 sūdzības.

2017.gadā no patērētājiem sūdzības tika saņemtas kopumā par 14 dažādiem apdrošinātājiem, kā arī sūdzības statistikā pie apdrošinātājiem, tāpat kā gadu iepriekš, ir iekļauts LTAB (Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs), kurš nodarbojās ar OCTA sistēmas darbības nodrošināšanu. Līderos ar trijām patērētāju sūdzībām par katru no sabiedrībām ir "Baltijas Apdrošināšanas nams", "Balta" un "BTA Baltic Insurance Company".

PTAC norāda, ka saņemtie iesniegumi nenorāda, ka saņemtās sūdzības ir pamatotas, kā arī to, ka, analizējot saņemto sūdzību skaitu par kādu konkrēto pakalpojumu sniedzēju, ir jāņem vērā to sniegto pakalpojumu klāsts, tirgus daļas lielums un fakts, ka ir novērojama saistība starp saņemto sūdzību skaitu un pakalpojumu sniedzēja klientu (patērētāju) skaitu.

Paralēli saņemtajiem iesniegumiem (oficiālajām sūdzībām), PTAC tiek saņemti arī patērētāju, komersantu un citu valsts iestāžu e-pasti ar sūdzībām un jautājumiem, uz kuriem tiek sniegtas neoficiālas atbildes jeb konsultācijas. Vienlaikus tiek sniegtas klātienes un telefoniskās konsultācijas saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem finanšu pakalpojumu jomā.

Papildus PTAC sniedz konsultācijas finanšu pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu patērētājiem, atsevišķu kredītu līgumu noteikumu, reklāmu un esošās vai plānotās komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām.

2017.gadā PTAC sniedza 2327 konsultācijas par finanšu pakalpojumiem, kas par 4% vairāk nekā 2016.gadā. Visvairāk, proti, 745 konsultācijas (32,02%) sniegtas par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumiem, kas ievērojami vairāk salīdzinājumā ar tuvākajiem sekotājiem - konsultācijām par vispārējiem finanšu pakalpojumiem (kreditēšana, noguldījumi, kartes u.c.) - 489 (21,01%) un konsultācijām/e-pasta sūdzībām par patērētāju kreditēšanas līgumu noteikumiem - 468 (20,11%).

  • LETA